Arco en Mirjam hebben jaren in het Midden Oosten gewoond en hun ervaring komt nu goed van pas in Veenendaal, waar ze de Arabische kring leiden. Mirjam schrijft daarover: “Om de week op woensdagavond is er Arabische huiskring. De voertaal is Arabisch vandaar dat we het zo noemen. Op de huiskring komen mensen vanuit diverse landen uit de Arabische wereld met diverse culturele achtergronden, zoals Koerden, Irakezen en Syriërs.

De groep bestaat uit 10 mensen, waarvan niet iedereen iedere avond komt. We komen bij elkaar samen in het huis van één van de kringgenoten. We beginnen de avond altijd met zingen. Met behulp van liederen op een power point presentatie en You Tube filmpjes zingen we heel wat Arabische christelijke liederen. Soms gaat dat uit volle borst, soms wat schoorvoetend omdat we de wijs nog niet kennen. Maar iedereen geniet van dit onderdeel.

Iedere avond kijken we met elkaar naar een stukje van de Al Massira cursus. We stoppen de band regelmatig om dan samen door te praten over hetgeen aan de orde komt. De avond sluiten we af door samen te bidden.

Als we dan klaar zijn dan komen er vragen over allerlei onderwerpen waar men tegen aan loopt in de Nederlandse maatschappij. Post wordt soms geopend en we lezen dan samen de brief door. Of een brief van de juf van school nemen we onder de loep en alle belangrijke data worden opgeschreven. Zo’n moment van allerlei vragen beantwoorden, duurt al gauw een half uur.  Grappig is dat want het zijn zulke uiteen lopende onderwerpen dat ze niet makkelijk samen te vatten zijn in één woord.

Jullie mogen bidden voor eenheid in de groep, openheid en vertrouwen onderling om vanuit het hart met elkaar te delen wat je bezig houdt.”