Met Pasen stonden we stil bij de dood en opstanding van Jezus. De doop van drie nieuwe gelovigen maakte dat zichtbaar. We hebben met hen een periode van voorbereiding gehad waarin we hebben gesproken over de inhoud van het geloof aan de hand van de apostolische geloofsbelijdenis. We hebben de betekenis en motieven voor de doop doordacht.

In de dienst stellen we altijd vier vragen: 1) Geloof je in de ene God, de Schepper, die Vader, Zoon en Geest is? 2) Erken je dat je zonden scheiding brengen tussen Hem en jou en heb je daar verdriet van? 3) Vertrouw je Jezus die gestorven is om je schuld en schaamte weg te nemen, en die jou door zijn offer vergeving en nieuw leven schenkt? 4) Verlang je ernaar om God en mensen lief te hebben en je voortaan te laten leiden door zijn Woord en Geest? Binnenkort zetten we het proces van discipelschap voort door elke dopeling te koppelen aan een mentor die nog een jaar lang met hen optrekt.