Via verschillende kanalen hebben we inmiddels gecommuniceerd dat ICF een nieuw voorgangersechtpaar heeft gevonden in Cees en Mirjam Molenaar. Na vijf jaar pionieren heeft ICF haar eerste lustrum gevierd. We zijn God dankbaar voor wat Hij via Hans en Carolien Euser gedaan heeft. Nu begint een volgende fase van versterking van het bouwwerk. Inmiddels hebben zich vijftig leden aangesloten en komen er ongeveer honderd bezoekers in de diensten. De grootste uitdaging voor ICF is één familie te vormen uit de bezoekers met diverse culturele en religieuze achtergronden. Alleen de heilige Geest kan dit voor elkaar krijgen. We zijn onze hemelse Vader dankbaar dat de bezoekers ICF, ondanks en dankzij alle verschillen, als een THUIS ervaren.

Om het ICF bouwwerk te verstevigen is onderwijs en onderling contact nodig. Er zijn verschillende kringen die één keer per twee weken samenkomen, met of zonder maaltijd. Er is een kring waar Farsi gesproken wordt, een Engelssprekende kring, diverse Nederlands sprekende kringen waar mensen uit verschillende culturen samen Gods woord lezen. In de toekomst hoopt ICF te starten met een Spaanstalige kring. Verder wordt de Al Massira cursus gegeven. Zoals Jezus eens op pad ging met de mannen van Emmaus, is het doel van deze cursus om kleine groepen van Arabisch sprekenden op reis mee te nemen. Door de tekenen van de profeten uit te leggen gaf Jezus de mannen van Emmaus de antwoorden die ze zochten. Door Al Massira komt de groep al wandelend met Jezus de Messias in contact.