Ik ben in een religieuze familie geboren en opgegroeid. Toen ik de sharia-wetten ging naleven voelde ik me een goed mens. Ik probeerde mijn medemensen lief te hebben en hen zoveel mogelijk te helpen. Maar toch voelde ik altijd pijn en onrust.

In drie stappen is mijn leven veranderd.

  • Toen mijn moeder voor de eerste keer het hoofdstuk Maria (Soera Maryam) aan mij voorlas werd ik aangeraakt door het onschuldige karakter van Maria en Jezus. Er kwam direct een vraag in me op, namelijk: Wie is de vader van Jezus Christus? Vandaag weet ik dat ik toen onbewust beleed dat Jezus de Messias is.
  • In mijn jeugd zag ik de Jezus film in de bioscoop in Iran. De doop van Jezus door Johannes en de Bergrede raakten mij diep. Ik ging de hele Bergrede memoriseren. Want de inhoud van deze preek was anders dan alle mooie dingen die ik tot die tijd gehoord had. Vooral het woord: Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want de aarde is voor hen. Toen dacht ik: Wat een mooie dag zal dat worden, als zachtmoedige mensen eigenaar van de wereld worden. Hier begon ik wederom Jezus te erkennen als Heer. Want ik geloofde toen dat wat Jezus gezegd ooit zal plaatsvinden.
  • Voor de derde keer heeft Jezus mijn hart aangeraakt toen mijn dochter in haar studententijd een Armeense jongen leerde kennen. Zo is de Bijbel ons huis binnengekomen. Ik begon erin te lezen en ging daarnaast, zoals altijd, Koran lezen. Ik zag meteen veel verschillen. Het ene boek zei: Oog om oog, tand om tand. Maar in bijvoorbeeld Matteus 5:44 las ik: Heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Dit was voor mij een opmerkelijk verschil.

Inmiddels geloof ik dat Jezus voor onze zonden aan het kruis is gegaan en dat zijn bloed ons reinigt van alle vuilheid. Ik zie vruchten van geloof groeien in mijn leven: liefde, geduld, vreugde, nederigheid. Ik wil graag verder ontwikkelen en het evangelie aan iedereen vertellen. Tegenwoordig beoordeel ik mensen niet meer naar hun opleiding of goede voorkomen. Wat ik heb geleerd is dat ieder mens een mooie parel is in Gods handen. Mijn geduld groeit te midden van de problemen waar ik me in bevind. En met degene die mij iets aandoet ga ik beter om.

Ik heb een vreugdevol leven in en met Christus. Mijn doel is elke dag in Hem te groeien. Tenslotte wil ik iedereen bedanken die mij geholpen heeft om Jezus leren kennen. Ik bid de zegen van Jezus Christus in jullie leven. Prijs de Heer! Amin.