U kunt van grote waarde zijn voor mensen met een buitenlandse achtergrond, al is het maar één persoon. De bijbel roept ons op om te zegenen (1 Petrus 3:9). Het Engelse woord daarvoor is bless, dat je als acroniem kunt zien:

Bid om open ogen en een open hart
Luister naar de ander
Eet samen, zodat er tijd ontstaat voor ont-moeting
Steun waar je kunt
Spreek over het evangelie

Als je in deze volgorde te werk gaat, voorkom je dat je eigen ‘agenda’ bepaalt wat er gebeurt. Bidden voor mensen met een buitenlandse achtergrond maakt je bewust van hun aanwezigheid in de samenleving. Luisteren helpt je om echt kennis te maken. Eten of koffiedrinken of iets samen ondernemen geeft je de gelegenheid om een relatie op te bouwen. Steunen is eigenlijk liefhebben met de daad, heel praktisch. Spreken moet niet het eerste zijn dat je doet, maar het kan ook niet achterwege blijven; velen zijn op zoek naar werkelijke vrijheid, diepe vrede, echte vreugde en die is alleen te vinden bij God in zijn Zoon Jezus Christus.