آی سی اف فینندال در اواخر سال 2011 تاسیس شد تا بتواند یک خانه باشد برای مردمی با یک پس زمینه خارجی : فیزیکی، اجتماعی و معنوی . ما خودمان را به عنوان یک کلیسا و خانواده می بینیم.24/7. ما پراز شوق هستیم و به خصوص شور و شوق برای گرد هم آوردن افرادجامعه در اطراف بره، عیسی مسیح. هسته ماموریت ما ایجاد یک جامعه چند فرهنگی و ایمانی است برای همه ملیت هایی که در فینندال زندگی میکنند. به طوری که آنها بتوانند به زبان و فرهنگ خود عیسی مسیح  را پیدا، دنبال و پیروی کنند. آی سی اف می خواهد یک خانه باشد که هر کس بخشی از آن است، بشناسد و دوست بدارد، صرف نظر از ریشه ها و یا اعتقادات مذهبی .

آی سی اف فینندال احساس اتصال می کند به جوامع مسیحی محلی وهمچنین به کلیسا جهانی عیسی مسیح و این اعتقادنامه رسولان است که به رسمیت شناخته شده توسط کلیسا درهمه زمان ها و مکان ها به عنوان نقطه شروع برای ماموریت ما .

آیا شما به دنبال خدا میگردی؟ اما زبان هلندی شما هنوز خیلی خوب نیست؟ آیا شما یک مسیحی هستی با یک قلب برای افرادغریب و میشناسی شخصی را در اطراف خودت که بتوانی او را کمک و هدایت کنی؟ ما هرهفته با هم درکلیسای آی سی اف فینندال جمع میشویم. هر جلسه شامل زمانی است برای سرود خواندن و دعا کردن. مراسم ما معمولا انجام میشود به زبانهای مختلف، شامل هلندی، انگلیسی، فارسی و عربی . ماهمیشه گوش میسپاریم به  کلام خداوند به زبان هلندی و موعظه ترجمه میشود به زبانهای انگلیسی، فارسی و عربی .

همچنین برنامه هایی مخصوص کودکان تا ده سال وجود دارد .

جلسات هفتگی : روز یکشنبه ساعت 11 صبح درمحل ساختمان کلیسای آی سی اف فینندال در آدرس ذیل:

de Hoeksteen, de Grote Pekken 3 in Veenendaal

پیش ازمراسم چای وقهوه وپس از مراسم باهم غذا میخوریم. صمیمانه خوش آمد میگوییم

اگرسوالی دارید میتوانید با شبان کلیسا تماس بگیرید ویا ایمیل ارسال کنید به شماره تلفن و آدرس ذیل:

telephone: 0639460973,

شما میتوانید همچنین به زبان فارسی ایمیل ارسال کنید به آدرس ذیل:

Email