Stichting Netwerk – ICF Veenendaal is eind 2011 opgericht om mensen met een buitenlandse achtergrond in Veenendaal een thuis te bieden: fysiek, sociaal en geestelijk. We zien onszelf als kerk en familie, 24/7. Wij zijn gedreven door de nood in de samenleving en vooral door de passie om de volken samen te brengen rondom het Lam, Jezus Christus. De kern van onze missie is om een multiculturele geloofsgemeenschap te vormen met en voor alle ‘volken, stammen en natiën’ die in Veenendaal woonachtig zijn, zodat zij in hun eigen taal en cultuur Jezus kunnen vinden, volgen en verkondigen. ICF wil een thuis zijn waar eenieder erbij hoort, zich gekend en geliefd weet, ongeacht afkomst of religieuze overtuiging. Samen met de Veense kerken willen we de veelkleurigheid van God en zijn Schepping vieren, elkaar zegenen en van elkaar leren. Het gezamenlijk optrekken als kerken zal hopelijk een positief teken zijn van het naderende Rijk van God!

Jaarverslagen