Netwerk steunen

Onze ‘achterban’ bestaat uit een grote groep mensen die het werk van Netwerk – ICF Veenendaal ondersteunt in praktische, financiële en geestelijke zin. Het gaat om particulieren, kerken, scholen en bedrijven.

Ondersteuning kan geboden worden rondom de 5 G’s:

Gebed: We vragen onze achterban om voor onze missie te blijven bidden. De nieuwsbrief meldt actuele zaken.

Gelovigen: Dit zijn de vrijwilligers die zich willen inzetten voor het werk van ICF. Wil je taalmaatje worden? Kook je graag een maaltijd? Wil je op bezoek bij een nieuwkomer? Laat het ons weten!

Gelegenheid voor (vrijwilligers)werk: Veel van onze mensen zijn nieuw in Nederland. Dat levert extra obstakels op om werk te zoeken. Misschien kunt u als bedrijf of organisatie mensen een kans bieden. Stuur ons een email als u ideeën hebt.

Geld en goederen: ICF is een stichting zonder winstoogmerk. Om ons werk goed te kunnen doen, hebben we geld en andere middelen (huisraad, fietsen, meubels etc.) nodig. Voor vragen over hoe u ICF financieel kunt steunen verwijzen we u naar onze support pagina. Jaarlijks verantwoorden we onze inkomsten en uitgaven middels een (financieel) jaarverslag, ook terug te vinden elders op onze website.

Gesprek: We blijven in gesprek met de klankbordgroep van kerken die ons structureel ondersteunen. Ook komen we graag langs bij gemeenten om te getuigen hoe machtig God bij ICF werkt. Wil je een ontmoeting tussen je gemeente en ICF te organiseren? Stuur ons een bericht.

Houd ook onze Facebook pagina in de gaten!