Naam & Logo

Vooral het missionaire motief komt terug in de naam en het logo van Netwerk – ICF Veenendaal. De naam ‘Netwerk’ staat voor missionair bezig zijn: ‘werken met het net’. In Lukas 5:11 belooft Jezus zijn volgelingen dat ze ‘vissers van mensen’ zullen worden. De afkorting ICF staat voor International Christian Fellowship. De F staat tegelijkertijd ook voor Familie; de verbondenheid met al onze leden en bezoekers, maar ook met vergelijkbare gemeenten in het land wordt daarmee onderstreept. Inmiddels zijn er tientallen ICF gemeentestichtingen die geholpen en gecoacht worden door International Church Plants (ICP), de organisatie die de totstandkoming en ontwikkeling van internationale gemeenten stimuleert en ondersteunt (zie www.icpnetwork.nl).

Belijdenis

ICF Veenendaal voelt zich verbonden met de lokale christelijke gemeenten, maar ook met de wereldwijde kerk van Jezus Christus. Daarom dient de Apostolische Geloofsbelijdenis – erkend door de kerk van alle tijden en plaatsen – als uitgangspunt voor onze bediening.

Visie & Missie

Stichting Netwerk – ICF Veenendaal is eind 2011 opgericht om mensen met een buitenlandse achtergrond in Veenendaal een thuis te bieden: fysiek, sociaal en geestelijk. We zien onszelf als kerk en familie, 24/7. Wij zijn gedreven door de nood in de samenleving en vooral door de passie om de volken samen te brengen rondom het Lam, Jezus Christus. De kern van onze missie is om een multiculturele geloofsgemeenschap te vormen met en voor alle ‘volken, stammen en natiën’ die in Veenendaal woonachtig zijn, zodat zij in hun eigen taal en cultuur Jezus kunnen vinden, volgen en verkondigen. ICF wil een thuis zijn waar eenieder erbij hoort, zich gekend en geliefd weet, ongeacht afkomst of religieuze overtuiging. Samen met de Veense kerken willen we de veelkleurigheid van God en zijn Schepping vieren, elkaar zegenen en van elkaar leren. Het gezamenlijk optrekken als kerken zal hopelijk een positief teken zijn van het naderende Rijk van God!

Organisatie

ICF is een congregationalistische geloofsgemeenschap. Steeds weer wordt de gemeente betrokken bij besluiten en iedereen is geroepen om met zijn of haar gaven de gemeente te bouwen. We dragen samen de (geestelijke) verantwoordelijkheid voor ICF. Dagelijkse beslissingen die het gemeenteleven bevorderen worden door een groep afgevaardigde leiders, mannen en vrouwen, in het Kernteam genomen. We streven ernaar om een multicultureel leiderschapsteam te hebben, zoveel mogelijk financieel zelfstandig te zijn, nieuwe kringen te vormen en te zorgen voor verdieping bij bestaande kringen en activiteiten. In dit alles willen we de nadruk blijven leggen op het gebed en de verkondiging van het Evangelie van genade alleen door het geloof in Jezus Christus. Het gaat om eenheid in Christus, terwijl de culturele diversiteit gezien, erkend en gevierd wordt. Twee keer per jaar ontmoeten we onze klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de kerken die ons structureel ondersteunen. Ons doel is om op een constructieve manier in gesprek te blijven met elkaar.

Lidmaatschap

Een familie bestaat uit leden. Lidmaatschap bij ICF is geen administratieve aangelegenheid, maar een manier om uit te drukken dat je bij Gods gemeentegezin hoort. Je kunt lid worden van ICF als je gelooft in Jezus Christus, gedoopt bent (als kind of volwassene) en de introductie- en/ of doopcursus hebt gevolgd. Als lid verwachten we dat je voor de gemeenschap en haar missie bidt, naar vermogen van je tijd en geld geeft, meedoet door je gaven en talenten in te zetten en de geestelijke leiding van de oudsten aanvaardt.